Altijd blijven communiceren

Het is niet altijd makkelijk om te communiceren met kinderen en jongeren. Ook is communiceren met kinderen weer anders dan communiceren met jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat het wel erg belangrijk is om goed te blijven communiceren. Ook al gaat het over een ‘moeilijk’ onderwerp zoals LHBT+. Met die reden zullen hieronder een aantal tips besproken worden.

Tip 1 maak het normaal:
Het is in ieder geval belangrijk om aan kinderen en jongeren te laten merken dat u als ouder altijd van ze blijft houden wat er ook gebeurd. Ook al heeft u niet het vermoeden dat uw kind met LHBT+ gevoelens worstelt, is het toch goed om als ouder te benoemen in opmerkingen en korte zinnen dat LHBT+ normaal is. Bijvoorbeeld als uw kind en u samen een programma kijken en hier komt een homoseksueel koppel in voor benoemen: Wat een mooi stel samen of wat passen ze goed bij elkaar. Hiermee helpt u de maatschappij verder met het emanciperen van de LHBT+ doelgroep en mocht uw eigen kind met LHBT+ gevoelens rondlopen, dan zal uw kind het makkelijker vinden om uit de kast te komen en hierdoor mogelijk minder last krijgen van klachten als: angst, eenzaamheid en depressie. Of te wel uw kind zal gelukkiger zijn.

Tip 2 kinderen van 4 tot 12 jaar:
Om te communiceren met kinderen (4 tot 12 jaar) zijn er een aantal tips om het makkelijker te maken. Een mogelijkheid is om samen met uw kind een tekening te maken en hierover te praten. Bijvoorbeeld: Tekent uw kind een man en vrouw samen, maakt u dan een vrouw en een vrouw samen en leg uit dat dit ook normaal is. Sowieso is communiceren onder een bezigheid met kinderen makkelijker: ga samen eten maken, voetballen, knutselen enzovoort (Baarda, 2012).

Ook is het belangrijk om op dezelfde ooghoogte te gaan zitten van het kind. Dit omdat dit onbewust de gelijkwaardigheid stimuleert. De kans is groter dat uw kind meer gaat praten als u op dezelfde oog hoogte bent. Als u hoger staat, wordt u van nature gezien als leider. Dit is goed als u wilt dat uw kind naar u luistert, maar voor een gesprek is dit niet handig (Delfos, 2014).

Daarnaast is oogcontact belangrijk. Ten eerste, omdat u hieruit kan opmaken of uw kind echt luistert (kijkt het u terug aan). U kunt bijvoorbeeld zien dat uw kind angst heeft als het kind: een rusteloze houding heeft, af en toe kort naar u kijkt en dan weer snel weg kijkt, een in elkaar gekrompen houding heeft en moeite met woorden uitspreken of zo weinig mogelijk spreekt (Delfos, 2014).


Voorbeeld angstige houding.
Daarnaast is het belangrijk om uw kind op zijn of haar gemak te stellen. Bijvoorbeeld door te zeggen: Misschien is het lastig om te praten over je gevoelens. Dat is ook meestal niet het leukste om te doen, maar het mag altijd bij mij en ik zal altijd van je houden (Delfos, 2014).

Tip 3 jongeren van 12 jaar en ouder:
Om te communiceren met jongeren is het van belang om te weten dat uw kind op weg is naar de volwassenheid. Uw kind is dat natuurlijk nog lang niet en een belangrijk gedeelte van de hersenen moet nog ontwikkeld worden, maar de hersenen maken wel een grote ontwikkeling door in deze periode. Wat er in de hersenen gebeurd, is dat jongeren vaak meer verstand krijgen van logica en dieper gaan nadenken. Hierdoor kunnen zij het gevoel krijgen alles te weten. Jongeren genieten hiervan en gaan discussiëren met argumenten uitgebreid uitproberen. Daarom is het van belang om de jongere het gevoel te geven dat zij bijna gelijkwaardig zijn aan u als ouder. Vraag uw jongere om zijn of haar mening en laat hem of haar deze onderbouwen met argumenten. Wees geïnteresseerd hierin en vraag erop door. Toon interesse in zijn of haar denkpatroon. Hierdoor zal de jongere zich uitgenodigd voelen om meer te praten en u mogelijk ook informatie toe vertrouwen. Echter, is het ook hier van belang om te benadrukken altijd van uw kind te blijven houden en zo open minded mogelijk het gesprek in te gaan (Delfos, 2004).