Eerlijk zijn

Het is voor sommige ouders prima en vanzelfsprekend als hun kind uit de kast komt. Dit is erg fijn voor uw kind. Echter, zijn er ook ouders die hier meer moeite mee hebben. Dit is niet raar. Als u als ouder geen signalen heeft ontvangen dat uw kind LHBT+ gevoelens heeft, kan dit even schrikken zijn. Mogelijk had u al een beeld in uw hoofd gecreëerd dat uw kind gaat trouwen met iemand van het andere geslacht en kinderen zou krijgen. In het geval van homoseksualiteit zal dit misschien wat lastiger worden. Of u had uw kleine meid voorgesteld als een beeldschone vrouw in de toekomst, maar zij wil graag een beeldschone man worden. Dit kan even wat verwarring brengen in uw denkbeeldpatroon (COC Noord-Holland Noord, z.d.). Net zoals uw kind zal u ook misschien een verwerkingsproces moeten doorlopen. Dit is normaal en u kan hier ook eerlijk over zijn naar uw kind toe. Het is wel belangrijk dat u duidelijk aangeeft dat u altijd van uw kind zal blijven houden, wat hij of zij ook doet. Hierna kunt u aangeven dat u wat tijd nodig heeft dit te verwerken. Wanneer uw kind en u er klaar voor zijn, kunnen jullie samen een gesprek houden over de toekomst om weer samen op één toekomst te focussen.
Het kan zijn dat u als ouder worstelt met uw eigen geloof en overtuigingen die u in uw opvoeding heeft meegekregen. Dan is het goed om aan te geven dat u tijd voor uzelf nodig heeft om te onderzoeken wat de gevoelens van uw kind precies inhouden en wat het zo moeilijk maakt voor u om dit te begrijpen. Mogelijk als u dit weet, kunt u hier meer over uitzoeken en er mee om leren gaan. Mogelijk kunt u hier ook hulp bij zoeken van een coach of een andere vertrouwenspersoon die neutraal tegenover u en het onderwerp staat om mee te praten. Ook nu is het heel belangrijk om aan te geven aan uw kind dat u altijd van uw kind zal blijven houden.
In deze film (helaas alleen in het Nederlands) kunt u zien hoe drie jongeren met een culturele achtergrond met hun gevoelens en hun familie zijn omgegaan: https://www.youtube.com/watch?v=sT9cFdWBXl4
Uw kind zal over deze moeilijke periode heen komen als uw kind voldoende steun ervaart en uw kind zal ook gelukkiger zijn als uw kind zichzelf mag zijn. Dit komt uit veel interviews die zijn gehouden naar voren.


(Pinterest, z.d.)