LHBT+ bespreekbaar te maken

Op dit gebied zijn er twee richtingen die u als professional kan nemen, namelijk het bespreekbaar maken van het onderwerp LHBT+ met een groep kinderen of jongeren en het bespreekbaar maken met de persoon zelf, van wie u verwacht dat deze persoon worstelt met LHBT+ gevoelens.
Eerst zal ingegaan worden op het bespreekbaar maken met een groep kinderen en jongeren.

Bespreken in een groep.
Homoseksualiteit en seksuele diversiteit is vaak nog een taboe onderwerp onder kinderen of jongeren. Hierdoor kan er weerstand ondervonden worden als het bespreekbaar wordt gemaakt in een groep kinderen of jongeren. Om een gesprek over dit onderwerp te beginnen, is het belangrijk om met een goede aanleiding te beginnen. Dit kan bijvoorbeeld een film zijn over dit onderwerp of u kunt beginnen over een breder onderwerp zoals discriminatie, respect of seksualiteit en vervolgens in gespreksvorm over gaan in de groep. Er kan bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt worden met andere minderheidsgroepen (religie, cultuur, muzieksmaak) om te laten zien dat bijna iedereen wel tot een minderheidsgroep behoord (Hogeschool van Amsterdam, z.d.).

Bespreken in een groep of met de persoon zelf.
Wat gebruikt kan worden zowel in een groep als bij een individueel persoon is het gebruik maken van gender neutraal taalgebruik. Bijvoorbeeld: ‘heb je een relatie?’ in plaats van: Heb je een vriend?’ Ook kunt u dit gebruiken als u iets over uzelf vertelt. Bijvoorbeeld: ‘Mijn partner en ik gingen dit doen.’ Als er dan wordt gevraagd of de partner een man of een vrouw is, kunt u antwoorden met: ‘Mijn partner is een man/vrouw.’ ‘Ik ben hetero, homo of biseksueel.’ Hierdoor wordt heteroseksueel niet meer als standaard gezien (eigenlijk moet u ook een soort van uit de kast komen), terwijl dit in deze maatschappij vaak wel het geval is. Het normaliseren van alle seksuele voorkeuren zal helpen met het bespreekbaar te maken van LHBT+ (Hogeschool van Amsterdam, z.d.).

Meer tips.
Voor meer tips op het gebied van het bespreekbaar maken, verwijs ik u door naar het volgende Toolkit: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ATQRn1w3jYJ:https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/assets_5/toolkit-papier-homoseksualiteit-def+&cd=8&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b-d

Kennis uit interviews.
Vanuit de interviews die gehouden zijn voor dit onderzoek met jongeren kwam vooral naar voren dat het belangrijk is voor de jongeren dat zij het gevoel hebben dat u als professional open en positief tegenover het onderwerp staat. Dat het dan makkelijker is om het te bespreken. Een citaat van een jongere over zijn docent: ‘Hij was sowieso heel erg open om over dat onderwerp te praten en hij was de eerste persoon met wie ik dat kon doen en dat voelde heel erg fijn.’ (Persoonlijke communicatie, 2019).