Literatuur

Baarde, B. (2012). Creatief communiceren met kinderen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers

COC Noord-Holland Noord. (z.d.). Is mijn kind homo?. Geraadpleegd op 17 oktober 2018, van http://www.cocnoordhollandnoord.nl/is-mijn-kind-homo/

Colourground. (z.d.). Gender en geaardheid. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van https://www.colourground.nl/info/gender-en-geaardheid/

Delfos, M.F. (2004). Communiceren met pubers. Geraadpleegd op 16 februari 2019, van https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2012/01/Communiceren-met-pubers.pdf

Delfos, M.F. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: SWP

Dheakopen.nl. (z.d.). Ervaringen van anderen (Afbeelding). Geraadpleegd op 5 maart 2019, van http://dheakopen.nl/ervaringen-van-anderen/

Mellie. (2009). Liefde of lust?. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/dating/46944-liefde-of-lust.html

Pinterest. (z.d.). Eerlijkheid (Afbeelding). Geraadpleegd op 5 maart 2019, van https://www.pinterest.at/pin/819936675882646491/?autologin=true

Sterrenkracht kindercoaching. (2016). The blog (Afbeelding). Geraadpleegd op 5 maart 2019, van http://www.sterrenkrachtkindercoaching.nl/je-bent-op-je-best-als-je-bent-wie-je-bent-dus-blijf-lekker-jezelf-1/