Stappen bij LHBT+

Stap 1:
Een eerste stap is bewustwording dat de doelgroep er is. Bewustwording houdt in: ‘Bewustwording is een staat van zijn waarin je invloed kunt uitoefenen op een bepaalde situatie. In deze toestand ben je in staat om nieuwe dingen te leren’ (Seijdel, z.d.). Ongeveer 1 op de 15 mensen behoort tot de doelgroep LHB (Kuyper, 2006). Het is vrijwel zeker dat iedere sociale professional wel eens in zijn werk te maken zal krijgen met iemand die tot deze doelgroep behoort. Hierdoor is het belangrijk om bewust te zijn dat deze doelgroep er is.

Stap 2:
Een tweede stap is om te weten welke klachten er kunnen spelen bij deze doelgroep (Zie het onderdeel klachten onder het kopje professionals op deze website).

Stap 3:
Een derde stap is signaleren (Zie het onderdeel signaleren onder het kopje professionals op deze website). Na het bewust worden en weten welke klachten er kunnen spelen, is het mogelijk om te gaan letten op de signalen, wat inhoud iets of iemand opmerken (Encyclo, z.d.).

Stap 4:
De vierde stap is het bespreekbaar maken. Hierbij kunt u een keuze maken in het bespreken in een groep of met de persoon zelf of allebei. Echter, als u denkt dat u klachten als suïcidaliteit herkent, is het verstandig om het bespreekbaar te maken met de jongere zelf, maar ook met collega’s en de ouders van de jongere om mogelijk ergere gevolgen te voorkomen. Voor een acute dreiging moet contact opgenomen worden met de huisarts. De huisarts kan ervoor zorgen dat een persoon (gedwongen) opgenomen wordt in een ziekenhuis of kliniek (Lentis, z.d.).

Stap 5:
De vijfde stap is kijken wat de jongere nodig heeft (alleen af en toe een gesprek, ontmoeting met gelijkgestemden of ervaringsdeskundigen, praten met een professional enzovoort).

Stap 6:
De zesde stap is monitoren. Monitoren betekent: een manier om zicht te houden op de voortgang van de beoogde resultaten (In voor zorg, z.d.). Het is belangrijk om hoogte te blijven houden van het kind of de jongere om te kijken hoe het met deze persoon gaat. Veranderen de signalen die de persoon eerst afgaf? Worden de signaleren ernstiger? Worden de signaleren niet meer gesignaleerd? Dit zijn belangrijke vragen om bij stil te staan.