Een aantal specifieke verzoeken van professionals

Uit de enquête met de professionals kwamen drie specifieke verzoeken naar voren, namelijk kennis over loyaliteit naar familie en vrienden, bi-culturele jongeren en LHBT+ en informatie over nature vs. nurture op gebied van LHBT+.
Om aan deze verzoeken te voldoen zal per onderwerp een link worden toegevoegd naar een artikel die hier meer uitleg over geeft.

Biculturele jongeren en LHBT+:
*website met informatie http://www.comingin.nl/professional/meer-informatie/
*Website met informatie voor bi culturele jongeren met LHBT+ gevoelens https://www.colourground.nl/
*een uitgebreid stappenplan voor biculturele jongeren en LHBT+ https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/ondersteunen-biculturele-lhbt-beslisboom%20%5BMOV-12730286-1.1%5D.pdf
*een artikel over 400 bronnen over coming out verhalen van biculturele LHBT’ers: https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/400-bronnen-biculturele-lhbt-hulpverleners.pdf.
*Een platform voor queer moslims: http://www.maruf.eu/overmaruf

Nature vs. Nurture:
*uitgebreid artikel over dit onderwerp http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2024%20(4)%20Dec.%202016/12%20JSSH-1431-2015.pdf
*Op de website van Ihlia zijn hier veel documenten voor op te vragen: https://www.ihlia.nl/search/index.jsp?q%3Asearch=aangeboren&q%3Azoekterm.row1.field3=&rows=10&la
*Op NPO3 is een documentaire hierover van een half uur: https://www.npo3.nl/pavlov/28-02-2013/NPS_1222432

Loyaliteit naar familie en vrienden:
*een kort artikel https://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/optimisme-op-de-conferentie-empowerment-biculturele-lhbt
*nog een artikel over loyaliteit naar familie en vrienden en LHBT https://www.movisie.nl/artikel/tussen-twee-vuren-bicultureel-lhbt.

Een belangrijke website waar alles terug te vinden is over alles wat er georganiseerd wordt op het gebied van LHBT+ in Rotterdam is: De roze sociale kaart: https://rozesocialekaartrotterdam.nl/