Literatuur

Encyclo. (z.d.). Signaleren. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.encyclo.nl/begrip/signaleren

Felten, H. & Boote, M. (2012). Ik wou dat ik dood was. 10 vragen over suicide preventie onder lesbische-, homo-, bi- en transgender jongeren. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Ik%20wou%20dat%20ik%20dood%20was%20%5BMOV-178016-0.3%5D.pdf

Felten, H. (2015). LHBT-jongeren hebben ons nodig. Aan de slag!. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.movisie.nl/artikel/lhbt-jongeren-hebben-ons-nodig-aan-slag

Harthoorn, H. & Weustink, V. (2016). Factsheet homofobie. Geraadpleegd op 3 juni 2019, van https://www.emancipator.nl/wp-content/uploads/2016/07/Factsheet-Homofobie.pdf

Hogeschool van Amsterdam. (z.d.). Toolkit homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ATQRn1w3jYJ:https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/assets_5/toolkit-papier-homoseksualiteit-def+&cd=8&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b-d

In voor zorg. (z.d.). Monitoren, reflecteren en sturen. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van http://www.invoorzorg.nl/ivz/Bibliotheek/Monitoren,-reflecteren-en-sturen.html

Keuzenkamp, S. & Kuyper, L .(2013). Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013. Geraadpleegd op 7 september 2018, van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Acceptatie_van_homoseksuelen_biseksuelen_en_transgenders_in_Nederland_2013

Klein, M. van der., Oostrik, S. & Duysak, S. (2016). Patronen van zelfbeschikking en coming out in levensverhalen, 1975-2015. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/400-bronnen-biculturele-lhbt-hulpverleners.pdf

Kuyper, L. (2016). LHBT-­monitor2016. Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Geraadpleegd op 4 juni 2019, van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/LHBT_monitor_2016

Kuyper, L. (2006). Seksualiteit en seksuele gezondheid bij homo- en biseksuelen. In: Bakker, F. & Vanwesenbeeck, I. (red.), Seksuele gezondheid in Nederland 2006(p. 167-188). Delft: Eburon.

Lentis. (z.d.). Informatie over suïcidepreventie. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.lentis.nl/direct-hulp/zelfmoord-preventie/informatie-suicidepreventie/

Meyer, I. H. (2007). Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: Conceptual Issues and Research Evidence. Geraadpleegd op 20 november 2018, van https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072932/

Movisie. (2013). LHBT-jongeren: van kwetsbaar tot weerbaar. Geraadpleegd op 7 september 2018, van https://www.movisie.nl/artikel/lhbt-jongeren-kwetsbaar-tot-weerbaar

Poel, A. Van der. (z.d.). Depressie signaleren. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.trimbos.nl/kennis/depressie-preventie/signaleren-van-depressie

Seijdel, L. (z.d.). Negatieve en positieve gedachten. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.leroyseijdel.nl/begrippenlijst/bewustwording-betekenis/

Veenstra, R. & Huitsing, G. (2012). Signaleren van pesten: het belang ervan voor de algemeen kinderarts. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.rug.nl/staff/g.e.huitsing/veenstra_huitsing_praktischepediatrie_2012.pdf